Projekty EÚ

Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu určeného pre servisných pracovníkov automatizovanej techniky
DOPYTOVO – ORIENTOVANÝ PROJEKT
júl 2018 – august 2021

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

METODIK
Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01 – výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk
02 – Príloha 1
03 – Príloha 3 Zmluva o poskytnutí služby
04 – Oznámenie o vysledku verejného obstarávania

Zverejnené 16.10.2018
Aktualizované 09.11.2018

ZARIADENIE/VYBAVENIE PROJEKTU
Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01ZV – Výzva na predkladanie ponúk
02ZV – Príloha 1
03ZV – Príloha 2 Kúpna zmluva
04ZV – Príloha 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
08ZV – Oznámenie o vysledku verejného obstarávania

Zverejnenie 28.11.2018
Aktualizované 11.12.2018

MODULY ŠKOLENIA

SAFETY SYSTÉMY

Abstrakt
– Školenie v oblasti safety systémov, ich výber, nastavenie a praktická prevádzka.
– Bezpečnostné štandardy a súvisiace normy.
– Analýza rizík.
– Klasifikácia safety komponentov.
– Návrh safety systému vychádzajúci z analýzy rizík.
– Praktická implementácia pomocou interaktívnych modelov.

PRIEMYSELNÉ KOMUNIKAČNÉ ZBERNICE A PROTOKOLY

Abstrakt
– Školenie zamerané na spôsoby prenosu dát v priemyselných sieťach.
– Špecifikácia technologických sietí.
– Klasifikácia priemyselných zberníc (IO-Link, ASi, DeviceNet, ProfiNet, ProfiBus, InterBus, CAN.
– Klasifikácia priemyselných protokolov.

NÁVRH PRIEMYSELNÝCH SIETÍ V RÁMCI KONCEPTU INDUSTRY 4.0

Abstrakt
– Školenie zamerané na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0.
– Klasifikácia fyzických a komunikačných topológií.
– Hardvérové a softvérové prostriedky technologických sietí.
– Konfigurácia sieťových prvkov technologických sietí.
– Praktická implementácia.

VYUŽITIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV RS PRI ODSTRAŇOVANÍ PORÚCH

Abstrakt
– Školenie zamerané na diagnostiku porúch s využitím softvérových nástrojov.
– Programové štandardy PLC.
– Štruktúra riadiacich SW.
– Orientácia v rámci riadiaceho SW.
– Metodika diagnostiky porúch.
– Implementácia zmien do riadiaceho programu.
– Praktická realizácia.

KOMPLEXNÉ VZDELÁVANIE ÚDRŽBÁROV AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY

Abstrakt
– Elektroinštalačné prvky.
– Elektrické prvky automatizovaných systémov.
– Pneumatické prvky automatizovaných systémov.
– Hydraulické prvky automatizovaných systémov.
– Riadiace komponenty automatizovaných systémov.
– Návrh automatizovaných systémov.
– Diagnostika porúch automatizovaných systémov.
– Programovanie PLC.
– Programovanie HMI.

Účastník projektu obdrží štúdijné materiály spolu so zošitom a perom. Po úspešnom ukončení projektu bude absolventovi vystavený certifikát.

PUBLICITA PRIESTOROV ŠKOLENIA
OZNAČENIE BUDOVY

PROPAGÁCIA ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI

ŠKOLIACA MIESTNOSŤ

ŠKOLIACA MIESTNOSŤ IM4PLC

OZNAČENIE ŠKOLIACEJ MIESTNOSTI